Ivan Murgaš - MurGAS

Servis, montáž, opravy a revízie plynových zariadení.

Starohorská 1, 974 11 Banská Bystrica
Mobil: 0903 808 432

Žiadosť o cenovú ponuku

Spoločnosť Ivan Murgaš - MurGAS začala svoju činnosť v roku 2001.

Poskytujeme montáž, opravu a údržbu vyhradených technických zariadení plynových (horáky, kotle, bojlery, domáce plynospotrebiče,...), meranie a nastavovanie spalín, odborné prehliadky a skúšky plynových spotrebičov, rozvodov plynov a regulačných staníc plynu.

Na dané plynové zariadenia poskytujeme elektroinštalačné práce všetkého druhu, vrátane meracej a regulačnej techniky, ako aj revízií elektroinštalácií.

Vykonávame aj odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení.

Plynové zariadenia

Dodávka a montáž plynových spotrebičov pre rodinné domy a spoločenstvá.

Odborné prehliadky a skúšky

Odborné prehliadky a skúšky rozvodov plynu, plynových zariadení a tlakových zariadení.

Projektová dokumentácia

Zabezpečenie projektovej dokumentácie.

Technické poradenstvo

Zabezpečenie poradenstva a následnej technickej pomoci pri vykonávaní úradných skúšok Technickou inšpekciou SR.

Elektroinštalácie

Elektroinštalačné práce v rodinných domoch a spoločenstvách, vrátane revízií (rozvody, bleskozvody).

Zváranie

Zváračské práce (kyslík, plyn).

Servis

Servis plynových a elektrických zariadení,
záručné a pozáručné opravy nami dodaných zariadení.

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

montáž, servis, údržba plynových zariadení a regulačných staníc plynu

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

servis, údržba plynových zariadení, revízie plynoinštalácie obytných domov, montáž meračov a doregulovacích ventilov UK

Migračný úrad Zvolen

rekonštrukcia plynovej kotolne, montáž regulačnej techniky

BK Service Piešťany

meranie a nastavovanie spalín plynových spotrebičov pod správou BK

Colný úrad Banská Bystrica

montáž, servis a revízie plynových a tlakových zariadení

Realbyt Banská Bystrica

servis a revízie plynových zariadení